Ливэрпүүлийн Хөгжөөн Дэмжигчдийн Клуб

 

Jürgen Klopp

Peter Krawietz

Pepijn Lijnders

John Achterberg

Jack Robinson

Vitor Matos

Andreas Kornmayer

Andrew Massey

Philipp Jacobsen

Conall Murtagh

Tom King

Jordan Fairclough

Paul Small

Lee Radcliffe

Graham Carter

David Rydings

Mona Nemmer

Mark Leyland

Greg Mathieson

James French

Christopher Rohrbeck

Richie Partridge

Jose Luis Rodriguez

Joe Lewis

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Онцлох видео

© 2010-2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. "Ливэрпүүлийн Хөгжөөн Дэмжигчдийн Клуб" ТББ   Мэдээ илгээх